Hygiëne vormt de basis

Hygiëne is voor de meeste mensen een ongrijpbaar iets. Je kunt het niet voelen, zien of ruiken. En toch is het voor veel organisaties van essentieel belang. Als de hygiëne niet of niet in voldoende mate gewaarborgd is, krijgen potentiële ziekteverwekkers zoals bacteriën, virussen en schimmels vrij spel. Hierdoor kan bijvoorbeeld stank ontstaan of voedsel bedorven raken.  Mensen kunnen ziek worden en in ernstige gevallen zelfs komen te overlijden. 

Desinfecteren op duurzame wijze

Voor het bestrijden van dergelijke ziekteverwekkers wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van chemicaliën. Dit terwijl de natuur zelf uitstekende middelen biedt om micro-organismen op verantwoorde wijze effectief en efficiënt te vernietigen.

Actieve zuurstof – O3, ook wel bekend als ozon – is een volledig natuurlijk product en de sterkste desinfectans die in de praktijk inzetbaar is. Het werkt zeer snel (bijvoorbeeld 3.000 keer sneller dan chloor), ziekteverwekkers kunnen er geen resistentie tegen opbouwen en het laat geen chemische residuen achter (na vernietiging van de ziekteverwekker valt het terug tot zuurstof). Daarnaast kan actieve zuurstofin tegenstelling tot chemicaliënter plekke gegenereerd worden. Hierdoor vervalt de noodzaak tot transport en opslag van chemicaliën en is het desinfectiemiddel altijd beschikbaar. Ook hoeft personeel niet geïnstrueerd te worden over het toepassen van de juiste mengverhoudingen: actieve zuurstof is altijd in de juiste dosering direct te gebruiken.

Gebruik van actieve zuurstof zorgt voor een significante verlaging van het gebruik van chemicaliën, wat niet alleen gunstig is voor het milieu, maar ook een financieel voordeel oplevert. Het enige dat nodig is om actieve zuurstof te maken is lucht en elektriciteit, waarbij het energieverbruik beperkt is. Doordat er geen chemische residuen achterblijven is naspoelen ook niet meer nodig. Omdat actieve zuurstof opgelost in water het best werkt als het water gewoon koud is, kan daarnaast ook bespaard worden op de kosten voor het genereren van heet water.

Door de combinatie van deze eigenschappen is actieve zuurstof een groen en duurzaam product, dat uitstekend past binnen de kaders van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Continue desinfectie en zuivering voor totaalhygiëne

Omdat actieve zuurstof geen chemische residuen achterlaat op het product en het daarnaast ook geen invloed op de smaak en textuur heeft, is het bij uitstek geschikt om zowel producten te desinfecteren als de machines en gereedschappen die bij de productie gebruikt worden. Doordat desinfectie tijdens het produceren mogelijk is, is actieve zuurstof het perfecte middel voor continue desinfectie, wat langere productieruns mogelijk maakt en de kans op kruisbesmetting minimaliseert.

Ook is actieve zuurstof zeer flexibel inzetbaar: het kan zowel opgelost in water worden gebruikt als in gasvorm. Hierdoor kan actieve zuurstof ook toegepast worden op producten die niet aan water kunnen of mogen worden blootgesteld. Bij gebruik in gasvorm is actieve zuurstof ook geschikt om lucht te zuiveren van stank of andere onaangename of ziekmakende stoffen. Door actieve zuurstof hierbij te combineren met ultraviolet (UV-C), ook een volledig natuurlijk product, ontstaat lucht die heerlijk fris ruikt en vrij is van potentiële ziekteverwekkers.

Door toepassing van actieve zuurstof kunnen producten, productiemiddelen en de werkomgeving dus op continue basis gedesinfecteerd en gezuiverd worden, zonder negatieve invloed op producten, mens en milieu: duurzame totaalhygiëne.